Skip to content

<

Velka Synagoga v Plzni

A cache by foxcpg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/17/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Velká synagoga v Plzni


Přijměte pozvání k návštěvě zajímavé architektonické dominanty Plzně. Tou je beze sporu Velká synagoga - židovský svatostánek s pohnutým osudem, který Plzeň zdobí již více než 125 let.

Obrázek: Průčelí Velké synagogy do Sadů Pětatřicátníků.

...

Trocha historie:

Plzeňská židovská obec učinila první kroky k zahájení stavby nové židovské synagogy v roce 1874, kdy byl zakoupen pozemek. Synagoga měla vzniknout podle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera. Byla navržena v gotickém slohu severského typu, měla mít dvě štíhlé věže vysoké 65 metrů. Projekt byl posuzován tehdejší městkou radou a byl nakonec odmítnut. Věže se zdály radním příliš vysoké, protože by nevhodně konkurovali věži katedrály svatého Bartoloměje. Radě města se nelíbil ani styl stavby, protože výrazně připomínal křesťanské kostely. Mezitím ale již byl položen 2. prosince 1888 základní kámen celé stavby. Následovaly úpravy projektu, které provedl Emanuel Klotz v roce 1890. Zachoval půdorys a celkovou koncepci stavby, snížil věže o 20 metrů, změnil také architektonický styl, kdy využil některé prvky románského stylu a orientální ornamenty. Nový projekt už měl u městské rady větší úspěch a byl nakonec schválen. 6. června 1892 byla podepsána smlouva, na základě níž se stavby ujal stavitel architekt Rudolf Štech. Finance pro stavbu byly zajištěny z dobrovolných darů, které poskytli plzeňští židé. Stavba nakonec přišla na 260 tisíc zlatých. Synagoga byla vysvěcena už o rok později, konkrétně 7. září 1893 a začala sloužit zhruba dvěma a půl tisícům židů (Plzeň v té době měla zhruba padesát tisíc obyvatel). Sloužila až do druhé světové války, s deportací plzeňských židů skončily v roce 1941 i bohoslužby. Bylo rozhodnuto o zničení synagogy, ale na tu nakonec nedošlo. Nejspíše pomohla poloha v zástavbě mezi dvěma domy nebo to, že se prostory synagogy výtečně hodily k uskladnění zabaveného židovského majetku. Vznikl tu prodejní sklad nábytku deportovaných židů, později posloužila jako dílna, kde se šily německé uniformy. V posledních válečných dnech se ve věžích strategicky opevnila část německé posádky, střety a přestřelky s přicházející americkou armádou pak synagogu značně poškodily. Po II. světové válce se sice synagoga vrátila opět židovské náboženské obci, ale tu holocaust doslova zdecimoval. I přesto se zde znovu sloužily bohoslužby, ale lepší časy ji ještě nečekaly.

Po válce byla až do roku 1973 využívána opět k bohoslužebným účelům. Nicméně po dobu komunistického režimu byl v chátrajícím objektu sklad nábytku z jiných zrušených sakrálních staveb v kraji.

Současnost:

Po roce 1989 se plzeňská židovská obec snažila zajistit finanční prostředky pro opravu zchátralé synagogy. Ale teprve po roce 1992, kdy byla synagoga prohlášena kulturní památkou se situace začala zlepšovat. V období 1995–1997 byly dokončeny tři etapy oprav za celkově 66 milionů korun, především na exteriéru synagogy. V únoru 1998 byla synagoga otevřena konečně pro veřejnost a v září 1998 se tam po mnoha letech uskutečnila první bohoslužba. Od té doby se bohoslužby konají v zadní části nazývané "zimní modlitebna". Synagoga jako celek pak slouží především jako centrum kulturních akcí.

Základní popisné informace a čísla:

Stavba synagogy má dvě osmiboké věže vysoké 45 metrů, které jsou ukončené cibulovitými báněmi se zlacenými šesticípími hvězdami. Synagoga má trojlodní dispozici o pěti polích křížové klenby v hlavním sále. Na délku měří 57 metrů, na šířku 30 metrů a klenba je umístěna 16 metrů vysoko. V průčelí mezi věžemi najdeme trojici vstupních dveří a nad nimi trojúhelníkový štít s šestidílným oknem ve štukové Davidově hvězdě. Štít je ukončen baldachýnem s kamenným desaterem. Ve vstupním vestibulu je kamenná deska s hebrejským textem, tři desky Pohřebního bratrstva, tři kovové kasičky na dary a čtyři litinová rituální umyvadla. V interiéru je zajímavá výmalba s rostlinnými motivy, dvoukřídlé varhany z roku 1890 či unikátní horkovzdušné vytápění pod podlahou. Ve dvoře synagogy je možné najít rabínský dům realizovaný v novorománském slohu.

A nějaká ta zajímavost závěrem...

Plzeňská synagoga byla dlouhá desetiletí druhou největší v Evropě a třetí největší na světě. Nyní je s kapacitou dva tisíce návštěvníků třetí největší v Evropě. Největší evropská synagoga byla otevřena v roce 1999 v ukrajinském městě Umaň, kde je hrob slavného chasidského rabína Nachmana z Braclavi. Druhá největší synagoga v Evropě je v Budapešti. Největší synagogou na světě s kapacitou až šest tisíc lidí je pak jeruzalémská Velká belzská synagoga, která byla postavena v roce 2000.

Street art na schodech před Velkou synagogou od sochaře Lukáše Řezníčka z Chválenic. Připomíná holocaust a transporty plzeňských židů do koncentračních táborů. Stejně jako podobná dílka Ruce u plzeňského andělíčka a Grimasy u Velkého divadla se na místě objevil v zimě roku 2018 a budil pozornost občanů

...

O virtuálních keších:

Virtuální keše nemají žádnou krabičku. To, že jste místo navštívili, musíte dokázat jiným způsobem, než zápisem do fyzického logbooku. Musíte splnit předem stanovený úkol, kterým dokazujete svoji přítomnost na místě keše, aby mohl být Váš log uznán. Tyto cache patří mezi "zastaralé typy" keší a nebylo je možné od roku 2005 zakládat, ale bylo je možné stále hledat. Nově ale Groundspeak vybral skupinu ownerů, kterým umožnil virtuální keše vytvořit. První vlna těchto nových virtuálních keší vznikla mezi srpnem 2017 a 2018.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

Tato virtuální keš je součástí omezeného vydání virtuálek vytvořených mezi 4. červnem 2019 a 4. červnem 2020. Pouze 4 000 ownerů keší získalo možnost skrýt virtuální keš. Další informace o Virtual Rewards 2.0 na Blogu Geocachingu.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Jak odlovit keš:

Váš úkol pro uznání logu:

1. vyfoťte svoji nohu nebo svoji GPS v blízkosti stop a informační tabulky podobně jako na obrázku níže.

2. Na tabulce (patrné na obrázku níže) je letopočet, napište nám jej přes profil.

Your Log Recognition Task:

1. Take a picture of your foot or your GPS near the footprints and the info table as shown below.

2. On the small info table (shown below) is the year, send it via your profile.

Obrázek: příklad fotografie splňující podmínky pro zalogování.

Additional Hints (Decrypt)

PM: n wnxn wr gin fgbcn
RA: naq jung vf lbhe sbbgcevag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)