Skip to content

Drábské světničky Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Drábské světničky

Každý má nějaké to srdeční místo, kam se rád vrací - někdo jich má několik, jiný třeba jen jedno jediné ...

srdce

I já je mám, a na jedno z nich bych vás rád teď přivedl.


O Drábských světničkách je k dispozici spousta informací, tak jen ve stručnosti ....

 

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypíná na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Krom zbytků středověkého hradu tu lze obdivovat i nádherné výhledy do Pojizeří.

 

Skupina sedmi pískovcových bloků na západním okraji plošiny Mužského byla osídlena již v mladší době kamenné. Ve 13.století zde byl založen skalní hrad. V dobách husitských válek byl celý komplex obnoven a stal se opěrným bodem sirotčích vojsk. Dřevěné stavby na skalních blocích byly propojeny mosty, schodišti a ochozy. Dochovaných 18 světniček a 6 chodeb tesaných ve skále bylo doplněno dřevěnými nástavbami a palisádami. Využitím příhodných podmínek vznikl obranný systém doplněný obytnými místnostmi, modlitebnou, věznicí i strážnicí, z údolí krytý přirozeným porostem. Po bitvě u Lipan byly světničky opuštěny a zchátraly. Pro svou obrannou funkci však byly nadále vyhledávaným útočištěm za třicetileté či 2. světové války.

 


 


Pro spoustu lidí není pověst o obru Drábovi neznámou, pro ostatní jsem si ji dovolil opsat ...

 

 

Nedaleko Mnichova Hradiště stojí pískovcové skály. Vypadají jako tajemný hrad, ve kterém jsou rozsedliny a jeskyně. Prý tam za dávných časů bydlel obr, zvaný Dráb. O obrovi z Drábských světniček se vypráví tato pověst.

Dráb bydlel ve skalách, tak daleko od lidí, aby jeho bouřlivé kroky nerušily klid vesnice, ale tak blízko, aby si mohl dojít pro dobytčata k obědu. Jeho žena však zemřela a on neměl nikoho, kdo by mu hospodařil.

Proto se jednoho dne vypravil do nedaleké vesnice.Těšil se, že získá děvečku, která by mu ve skalách pomáhala. Tu zahlédl na poli krásné děvče. Vzal ji do dlaně jako malého vrabčáka a donesl ji do jeskyně.

Ačkoli byl na dívku Aničku Dráb hodný, plakala a chtěla se vrátit domů.

“ Mohla bych se jít podívat za maminkou a tatínkem? Jistě se jim stýská!”poprosila jednoho dne obra.

“ Samozřejmě, ale do večera se vrať!” odpověděl Dráb. Anička se mu velmi zalíbila, nechtěl ji ztratit.

To bylo ve vesnici radosti! Anička všem vyprávěla, jak u Drába bydlí a jak mu pomáhá! Nechtělo se jí zpět do tmavé jeskyně, ale věděla, že dala Drábovi slib.

“ Víš co, Aničko?” zapřemýšlela její maminka, která chtěla, aby Anička zůstala doma,” vezmi si hrstku popela a až půjdeš k obrovi, syp ho na cestu. Tak poznáme, kde obr bydlí, najdeme ho a vysvobodíme tě!”

Anička souhlasila. Když se vracela k Drábovi, sypala na cestičku popel. Lidé se za dívkou vypravili, ale popel už byl dávno rozfoukán větrem. Anička musela u obra zůstat.

Po čase Anička opět Drába poprosila:”Drábe, ráda bych se podívala do vesnice, zda-li jsou rodiče v pořádku.”

I nyní obr souhlasil:” Ale jenom do večera.”

Den, který Anička trávila s rodiči, utekl jako voda a Anička se musela rozloučit. Tentokrát jí však maminka dala klubíčko:” To klubíčko pečlivě odmotávej a my podle něj najdeme cestu do obrovy jeskyně.”

Anička souhlasila. Když se vracela domů, odmotávala z klubka přízi.

“ Daří se rodičům dobře?” ptal se Dráb, když se Anička vrátila.

“ Dobře,” odpověděla Anička, když v tom uslyšeli hlasy.

“ Co se děje?” zeptal se Dráb. Ale již tušil, že ho Anička zradila, že lidem ukázala cestu k jeho ukrytému obydlí.

Vesničané se ocitli před jeskynní a křičeli na Drába:” Pusť Aničku! Je člověkem a má žít s lidmi!”

Dráb se posadil na mohutný pařez a řekl:” Vím, že lidé mají žít s lidmi a obři s obry. Ale já nemám nikoho, proto jsem byl rád, že mi tu Anička pomáhala. Dobře, pustím ji zpátky. Za její služby se odměním. Až budete na sv.Jana slunce vstávat, pozorujte, na kterou borovici dopadnou první paprsky. Tam je poklad.”

Lidé se zamysleli. Nejprve chtěli obra Drába svázat a odvést daleko do jiného kraje, ale nyní pochopili, že on není zlý, že se snaží s lidmi dobře vycházet.

“ Obře,” promluvil nejstatečnější z nich,” jsi hodný, neublížíme ti! Jestli chceš, zůstaň dál ve své jeskyni!”

Vesnice netrpělivě čekala na den sv.Jana. Za svítání už všichni stáli na nohou a pozorovali, kam slunce zasvítí. Jakmile sluneční paprsky dopadly na mohutný strom, začali kopat. A opravdu! Nalezli truhlu plnou pokladů! To byla výslužka Aničky, kterou jí Dráb věnoval.

Lidé začali Drába navštěvovat, aby se necítil tak sám. Obr měl z každé návštěvy velikou radost! A když bylo potřeba, pomohl vesničanům orat pole či sklízet úrodu! Lidé si vážili Drába a Dráb lidí. Z velkého přátelství vzniklo i pojmenování těchto skal, kterým nikdo neřekne jinak než Drábské světničky.

Až si půjdete prohlédnout Drábské světničky, podívejte se do všech možných skrýší. Obr Dráb prý neschoval všechny zlaťaky pod strom, ale některé zlaté mince ukryl také do jeskyně, ve které přebýval! Třeba budete mít štěstí!

 


Tolik nám praví pověst a nyní bych měl napsat, co po vás žádám, aby byla uznána návštěva této virtuální keše.

 

 

Rozhodně po vás nežádám, aby vaše návštěva byla  doložena nálezem obrových zlatých mincí, ale úplně zadarmo to také nebude.

 

Vaším úkolem bude pořídit fotografie s vaším nickem ze třech míst, které jsem pro si vás připravil

 

Nikoho samozřejmě nenutím ke koupi oblečení s vaší přezdívkou
-
jméno stačí napsat na kus papíru, nebo některou viditelnou část těla ...
Podstatné je, aby váš geocachingový nick byl čitelný pro kontrolu.

 

Foto, kde jste vy sami potěší více než kus papíru nebo CWG s nickem, podmínka k zalogování to však není ... mrkat

 

 

Logy bez přiložených fotografií budou smazány bez předchozího varování !!!

 

Foto 1 - Drábský sloup

 

Foto 2 - Mnou nejfotografovanější místo

 

Foto 3 - Obrovo křeslo

 

 

 

!!! Prosím o opatrnost !!!

-
 

Zejména na třetím zastavení se pohybujete na okraji skal a nikdo přeci nechce přijít k nějakému zranění.

 

Drábské  světničky nabízí nespočet míst pro focení, pro zalogování jsou však důležité tři mnou požadované a proto vás žádám o jejich zařazení jako první, ať je nemusím hledat ...   


 

Pro samotný odlov této virtuální keše není nutno hrad navštívit - fotky přímo z něj jsem záměrně nazařadil, neb je v zimním období uzavřen.
 Nicméně v době jeho volného přístupu jeho návštěvu dopručuji nejen kvůli úžasným výhledům.

 


Signál namístě není optimální dohledání místa číslo tři by mohlo dělat problémy a tak drobná rada ... 
Jděte zhora a v případě problému můžete volat 736762695
  -
pokud třeba v práci telefon neuslyším zavolám zpět jakmile zjistím nepřijatý hovor.
Ještě drobnost - dohovořím se pouze česky .... bohužel

Additional Hints (No hints available.)