Skip to content

České Budějovice: město PIVA, Beer City/Bier Stadt Virtual Cache

Hidden : 01/01/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Uvod

PIVO je alkoholický nápoj (kvašený, hořký) vyráběný z obilného sladu, vody a chmele pomocí pivovarských kvasinek. Těší se velké oblibě v zahraničí i v Česku, kde se jedná o nejkonzumovanější alkoholický nápoj. Pivo je považováno za jeden z českých symbolů a od roku 2008 je název České pivo chráněno jako zeměpisné označení. Pivo je staroslověnské slovo, které označovalo „nápoj nejobyčejnější a nejrozšířenější“.
Pivo je vařeno již od nepaměti a není možné určit, kde bylo první pivo uvařeno. Jako země původu se uvádí Mezopotámie, a to přibližně již v 7. tisíciletí př. n. l. - předpokládá se, že pivo bylo objeveno náhodně, díky tehdejšímu skladování obilí v hliněných nádobách. Do některých nádob nejspíše natekla voda a došlo ke kvašení, jehož výsledkem byla voda s příjemnou omamnou chutí a následně se začaly z obilí připravovat kvašené nápoje cíleně, což byl jakýsi první druh piva.
ČESKÉ BUDĚJOVICE A PIVO - od samého založení města roku 1265 se v Českých Budějovicích vařilo pivo, občané města měli právo várečné. Vaření piva se rovněž postupně stávalo předmětem sporu mezi měšťany a radnicí. Roku 1495 došlo k dohodě, podle níž si měšťané ponechají právo vařit pivo z ječného sladu – červené a město bude vařit pivo bílé – pšeničné. Radní tehdy vystavěli vlastní pivovar, nicméně po pokračujících sporech komise císařovny Marie Terezie v roce 1751 oba pivovary převedla pod správu měšťanstva. Roku 1795 se uzavřely smlouvy o sloučení obou pivovarů a tento letopočet je uznáván rokem založení pivovaru. Se snahou chránit práva pivovarské firmy, správní rada roku 1894 pivovar pojmenovala: "Budějovičtí právovárečníci – Měšťanský pivovar Budějovice – založen v roce 1795" (Das Bürgerliche Brauhaus in Budweis). Budějovický měšťanský pivovar (ve 20.století známý pod jménem Pivovar Samson), jedná se tedy o nejstarší pivovar v Českých Budějovicích - nicméně ač je starší, do roku 2005 nemohl používat značku Budweiser Bürgerbräu, kterou měl registrovanou Budějovický Budvar. Nyní pivovar Samson a.s. oficiálně patří pod americký koncern Anheuser-Bush (ABInBev).

První pokusy o založení českého pivovaru byly v Českých Budějovicích náročné a to z důvodu, že město se na konci devatenáctého století stalo městem národnostně smíšeným a to následně vyvolalo iniciativu k založení Českého akciového pivovaru. Mezi významné české právovárečníky řadíme Augusta Zátku, Karla Čertíka, Antonína Effmerta. Založení českého akciového pivovaru v Českých Budějovicích bylo doprovázeno celou řadu politických roztržek. Přesto již 1. dubna 1895 v čele s prvním sládkem Antonínem Holečkou mohla být v Českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva. Pivo se stávalo stále populárnějším a tak si pivovar nechal patentovat ochranné známky „Český budějovický granát“, „Budweiser bier“, „Budbräu“ a v roce 1930 známku „Budvar“ (složenina ze slov BUDějovický pivoVAR), podle které se v roce 1936 pivovar přejmenoval. V roce 1967 s platností od 1. ledna došlo k založení Budějovického Budvaru, n. p., který se stal nástupcem akciového pivovaru i pivovaru měšťanského, jejichž ochranné známky byly z větší části převzaty. 1. března 1991 byl sloučen Budějovický Budvar, národní podnik s Budějovickým Budvarem, státní podnik a to na základě řadě předchozích administrativních nesrovnalostí :)
MASNÉ KRÁMY - kde se právě nacházíme jsou nyní vyhlášená restaurace a dříve to býval objekt k prodeji masa v Českých Budějovicích. Nacházejí se v Krajinské ulici č. p. 13 a jsou kulturní památkou České republiky. Původní Masné krámy byly postaveny zřejmě ve 14. století na dnešním náměstí Přemysla Otakara II. (tehdejším Rynku). První písemná zmínka o nich pochází z 24. června 1336. Později byly přesunuty do dnešní Krajinské ulice a v roce 1554 byla pro ně postavena kamenná nárožní budova s renesančním západním průčelím, která se zachovala dodnes. Původnímu účelu sloužily až do roku 1899. Po roce 1945 byla zvažována demolice budovy Masných krámů, která ve 20. století sloužila již jen ke skladování a k drobnému prodeji různého zboží. Od tohoto záměru bylo ustoupeno a v roce 1953 zde byla otevřena stejnojmenná restaurace, která se stala jedním z novodobých symbolů města. V srpnu 2002 byla restaurace vážně zasažena povodní a v září téhož roku se ukázalo, že bude zapotřebí celkové rekonstrukce objektu a proto byla z rozhodnutí hygienika uzavřena. Vzhledem ke složitým majetkovým vztahům a komplikovanému jednání mezi četnými majiteli a nájemci došlo k jejímu znovuzprovoznění až po pěti letech. Po rekonstrukci byla slavnostně otevřena 5. prosince 2007. V interiéru restaurace je dosud patrné členění na bývalé krámky řezníků. Je zde hlavní sál s klimatizovanými a ozvučenými boxy se 170 místy k sezení. Pivnici provozuje Budějovický Budvar, přičemž restaurace patří patnácti spolupodílníkům - mj. městu České Budějovice, Budějovickému Budvaru a prý i Josefu Duškovi...

Orientační obsah alkoholu v pivu
stupeň nealko pivo pivo radler 8° pivo 10° pivo 12° pivo speciální piva
podíl alk.% 0-0.5 1,5-2,5 cca 3 3,5-4,5 4,5-5 5,5 a víceCZ: Jaké jsou Vaše úkoly pro zalogování této keše?


1. Vyfoťte se na místě s objektem Masných krámů (foto musí být aktuální, po publikaci této keše!, klidně i zevnitř)


2. Přidejte fotky Vás s pivem (fantazii se meze nekladou - může to být z hospody, pivovaru, práce, sportu, párty, oslavy, svatby apod.)


Požadavek na obě fotky je dále mít na nich něco, co Vás identifikuje - GPS, CWG, nick napsaný na ruce nebo papíru, nejlépe je foto Vás - i když to nemohu vyžadovat). Logy nesplňující tuto jednoduchou podmínku, budu bez upozornění mazat !!!


EN: What are your tasks for logging this cache?


1. Take a picture of you with the object of Masné krámy (photo must be up-to-date, after the publication of this cache!, also can be in interior)


2. Add photos of you with beer (imagination does not have any limits - it can be from pub, brewery, work, sport, party, celebrations, weddings etc.)


The requirement for both photos is also to have something on them that identifies you - GPS, CWG, nick written on hand or paper, the best photo is you - although I can not require it). Logs that do not meet this simple condition will be deleted without warning !!!


DE: Was sind Ihre Aufgaben um diesen Cache loggen zu dürfen?


1. Begeben Sie sich zu den Headerkoordinaten und machen Sie ein Foto mit dem Gebäude von Masné krámy (Fleischbänke) sowie mit sich selbst und/oder einem persönlichen Gegenstand und laden Sie es mit dem Log hoch. Das Foto darf erst nach der Veröffentlichung dieses Caches gemacht worden sein, es werden auch welche vom Inneren des Gebäudes akzeptiert.


2. Machen Sie ein Foto von sich mit Bier und fügen Sie es auch dem Log hinzu. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt - kann aus der Kneipe, Brauerei, Arbeit, Sport, Party, Feiern, Hochzeiten usw. sein.


Die Voraussetzung für beide Fotos ist, dass Sie selbst und/oder ein persönliches Objekt zu sehen ist (GPS, Nick geschrieben auf der Hand oder Papier usw. - optimalerweise von sich selbst was aber keine Bedingung ist) Logs, welche diese einfachen Bedingungen nicht erfüllen, werden ohne Vorwarnung oder Kommentar gelöscht !!!A zde pro inspiraci máte pár mých "zátiší s pivem". Samozřejmě, že k žádnému prolévání alkoholu nenabádám, keška je jen pro pobavení :) Navíc POZOR - v širším centru ČB je požívání alkoholu na veřejných prostranstvích zakázáno !

And here, for inspiration, you have a few of my "still life with beer". Of course, I do not suggest any shedding of alcohol, the cache is just for fun :) ATTENTION - drinking alcohol in public areas is prohibited in the city center!

Und hier zur Inspiration finden Sie noch ein paar meiner "Stillleben mit Bier". Natürlich empfehle ich, Alkoholexzesse zu vermeiden - der Cache soll Spaß machen :) ACHTUNG - draußen Alkohol trinken ist im Stadtcenter verboten !Virtual Rewards (Virtuální odměny) 2.0 - 2019/2020

Tato Virtuální keš je součástí omezeného vydání Virtuál keší vytvořených mezi 4. červnem 2019 a 4. červnem 2020. Pouze 4 000 majitelů keší dostalo příležitost ji "skrýt". Další informace o Virtual Rewards 2.0 najdete na Geocaching Blog.

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Zdroj / Source: cs.wikipedia.org

Additional Hints (Decrypt)

An mqenií !
Purref !
Cebfg !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)