Skip to content

Muzeum Regionalne w Łukowie Letterbox Hybrid

Hidden : 07/18/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Teren jest monitorowany. Skrytka została założona za zgodą i wiedzą stosownych władz. Proszę nie podejmować kesza porą nocną. Dziękuję.

Jest to skrytka typu Letterbox - zawiera pieczątkę, która nie jest na wymianę. Odbij pieczątkę w swoim notesie i odłóż do skrytki.

Proszę nie umieszczać zdjęć skrytki w logach - niech każdy osobiście będzie mógł ją zobaczyć. Z góry dziękuję.


Pomysł utworzenia Muzeum w Łukowie powstał zaraz po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku. Pierwszy projekt powstał w 1920 roku, kiedy to grupa obywateli wystąpiła z pismem do ówczesnej Rady Miasta w sprawie zorganizowania muzeum. Na siedzibę tej placówki zaproponowano budynek byłej cerkwi. Jednakże koszt adaptacji cerkwi do celów muzealnych przekroczył możliwości finansowe Rady Miejskiej i inicjatywa upadła.

Po raz drugi propozycję utworzenia muzeum wysunął Stanisław Samulik na łamach „Gazety Łukowskiej” w 1924 roku. W 1925 roku w tej samej gazecie Jan Stanisław Majewski zaapelował do mieszkańców Łukowa:

Muzeum! Chciałbym najlepiej, najsilniej określić wartość takiej placówki, lecz nie będę się silił gdyż nie zdołam. To zresztą ocenić i zrozumieć może tylko naprawdę ten, kto rzeczywiście kocha bezgranicznie Swoją Ziemię, kraj ojczysty, własny naród, jego życie, obyczaje, kto kocha to wszystko, co go otacza od kolebki, aż do śmierci. Ocenić należycie wartość muzeum może ten tylko, kto chce poznać każdy zakątek kraju, wytwór pracy ludzkiej, bogactwo otaczającej go przyrody.”

MUZEUM

Oddźwiękiem na ten artykuł było powstanie Tymczasowego Komitetu Organizacji Muzeum Ziemi Łukowskiej, utworzonego przez ludzi całym sercem oddanych tej idei. Niestety, mimo starań tego Komitetu, nie udało się powołać muzeum do działalności. Nowe propozycje i starania o utworzenie muzeum pojawiły się w 1957 r. - podjęte przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Powiatowa Rada Narodowa w Łukowie w dniu 28 maja 1959 r. podjęła Uchwałę Nr 5/59 w sprawie rozwoju kultury i budownictwa szkół czynami społecznymi w powiecie łukowskim. Paragraf 4 tej Uchwały brzmi:

Zlecić Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wszczęcie prac wstępnych przy organizowaniu w Łukowie Muzeum Regionalnego Ziemi Łukowskiej z działami: przyrodniczym, archeologicznym, historycznym i sztuki”.

W listopadzie 1959 roku przyjechał przedstawiciel Muzeum Lubelskiego na spotkanie z władzami powiatu. Ustalono zasady organizacji muzeum, uzyskanie statusu prawnego, a także zasady opieki i finansowania tej placówki.

Dnia 3 grudnia 1959 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej podjęło Uchwałę Nr 225/59, z której możemy między innymi wyczytać:

Zorganizować z dniem 1 stycznia 1960 r. Muzeum Regionalne pod nazwą „Muzeum Ziemi Łukowskiej”, a w nim następujące działy: etnograficzny, archeologiczny, historyczny, dział sztuki, dział pamiątek H. Sienkiewicza.


Dnia 2 czerwca powołano Komisję Organizacyjną Muzeum. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, zleciło Komisji opracowanie planu pracy, w porozumieniu z dyrekcją Muzeum Lubelskiego w Lublinie.


Od dnia 1 lipca 1960 roku zatrudniono pracownika muzeum Longina Kowalczyka i powierzono mu prace związane z organizowaniem muzeum, gromadzeniem zbiorów i kontaktowaniem się z dyrekcją i pracownikami merytorycznymi Muzeum Lubelskiego.

Działalność merytoryczną muzeum podjęło w lipcu 1960 roku, w oparciu o pomoc Muzeum Lubelskiego. Koncentrowano się na wyszukiwaniu, gromadzeniu i opracowywaniu eksponatów z zakresu kultury ludowej i historii oraz dokumentacji fotograficznej zabytków. Od 1975 roku rozszerzono zasięg oddziaływania muzeum w zakresie etnografii na teren mazowiecko – podlaski tj. byłego woj. siedleckiego. W zbiorach muzeum znajdują się eksponaty z dziedziny tradycyjnego tkactwa ludowego, narzędzia do obróbki lnu, narzędzia rolnicze z przełomu XIX/XX wieku, rzeźba, wycinanka, malarstwo sztalugowe profesjonalne i ludowe, amonity, eksponaty z zakresu historii oraz dokumentacja fotograficzna zabytków nieruchomych.Fenomenem w skali krajowej, jest powstanie Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej - rzeźba ludowa na tym terenie jest zupełnie nową dziedziną działalności artystycznej, niemającej żadnych pierwowzorów, a jej charakter kształtował się w ciągu zaledwie kilkunastu lat od chwili jego powstania.

Ponadto instytucja utrzymuje ścisły kontakt z innymi placówkami kulturalnymi: muzeami, domami kultury, bibliotekami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną. W gmachu muzeum mieści się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, a także Łukowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych,

Muzeum jest źródłem wiedzy o regionie łukowskim, jego historii, kulturze i sztuce ludowej. Działalność tej placówki ma bardzo duży wpływ na zachowanie reliktów kultury ludowej tego regionu. Jest obiektem stałego zainteresowania społecznego, a szczególnie nauczycieli i młodzieży szkolnej. Pełni ważną rolę w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.


W Muzeum możemy zobaczyć następujące wystawy stałe:

  • W polu i w zagrodzie
  • Nie tylko miód
  • Łukowskie amonity
  • Historia Łukowa i Ziemi Łukowskiej
  • Tu mieszkaliśmy – historia łukowskich Żydów

Muzeum Regionalne w Łukowie czynne jest dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 16:00, a także w niedzielę w godz. 11:00 – 15:00 (z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także wybranych niedziel, podczas których muzeum organizuje wystawy i plenery odbywające się poza placówką muzealną). W pozostałe dni zwiedzanie jest możliwe po uzgodnieniu osobistym bądź telefonicznym.


No a gdzie jest kesz??? Ano na współrzędnych:

N 51° 55.ABC E 22° 22.XYZ

Współrzędne startowe kesza zaprowadzą Cię przed wejście do Muzeum - tutaj odnajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania (niewiadome).

Wgramol się po schodach na górę i przeczytaj ważne informacje, znajdujące się na drewnianej tabliczce, przypominającej rozwinięty zwój papieru... W drugiej linijce od dołu znajduje się ciąg cyfr. Czwarta cyfra od lewej to Twoja niewiadoma Y

Wracaj z powrotem na dół... Stojąc twarzą skierowaną do wejścia do Muzeum, po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna. Podejdź do tablicy i przypatrz się... Co trzyma chłop w dłoniach? Liczba liter tego przedmiotu - A. Następnie liczba worków, które stoją obok chłopa, to Twoja niewiadoma B. Podwojona liczba liter nazwy tego, co znajduje się w worku - X. A teraz zwróć uwagę na to, co trzyma kobieta w dłoniach - liczba liter to Twoja niewiadoma C.

Umęczony poszukiwaniami, usiądź na ławce obok Henryka Sienkiewicza i poczytaj księgę, którą chyba właśnie pisze... "Droga..." Suma cyfr liczby czterocyfrowej na kartach księgi, to Twoja niewiadoma Z.

Suma kontrolna: A+B+C+X+Y+Z=38

Aby dostać się do kesza, musisz poznać czterocyfrowy kod do kłódki. Szukaj w opisie.

Po wszystkim - zamknij dokładnie skrytkę, załóż kłódkę i wyzeruj kod! Dziękuję.

Dla trzech pierwszych znalazców przewidziałem pamiątkowe certyfikaty w formie pucharów (FTF, STF i TTF) - częstujcie się, śmiało :).

Galeria sław

S T F F T F T T F
STF FTF TTF
kabuab Pasieka_Helenów ? ? ?

Na poczet niniejszego kesza, dla znalazców przewidziałem pamiątkowe drewniaki skrzynkowe (jedna sztuka dla znalazcy).

Additional Hints (No hints available.)