Skip to content

Pabrėžos kelias – Večiai Traditional Cache

Hidden : 09/07/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LT] - Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-01-15 – 1849-10-30) mokslininkas, botanikas, pedagogas, žemaičių bendrinės kalbos kūrėjas, botanikos ir geografijos terminų kūrėjas, bibliofilas, kunigas, pranciškonas, pamokslininkas, liaudies gydytojas.

Jurgis Pabrėža gimė 1771 m. sausio 15 d. Večiuose, Lenkimų parapijoje, 1794–1796 m. studijavo Varnių kunigų seminarijoje. Per savo gyvenimą J. A. Pabrėža tarnavo šešiose žemaičių krašto parapijose: Šiluvoje (1796–1798), Raudėnuose (1798–1799), Tveruose (1799–1801), Plungėje (1801–1807), Kartenoje (1808–1817), Kretingoje (1817–1849, mokytojas, mokyklos kapelionas, pamokslininkas, mokslininkas, liaudies gydytojas). Kalviuose J. A. Pabrėžos atminimui stovi medinė skulptūra, o klėtelėje jam skirta viena kamara.

1996 m. gegužės 17 d. J. A. Pabrėžos gimtinės vieta paženklinta stogastulpiu, kurį sukūrė medžio meistrai tėvas ir sūnus Liudas ir Petras Brazauskai. Stogastulpio užrašai byloja: „Jurgio Pabrėžos (1771–1849) gimtinė. Čia – Večių kaimas, Pabrėžų ūkio sodybvietė. Mename savo didįjį gamtininką, vienuolį“. Gimtinės įamžinimo ir J. A. Pabrėžos 225-ųjų metinių proga Lenkimų miestelio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, pamokslą sakė kun. Juozas Rudys. Stogastulpį pašventino Skuodo dekanas Stanislovas Anužis. Šalia stogastulpio stūkso didžiulis lauko riedulys. Večiuose gimusi Salomėja Šimkutė-Matulienė pasakojo, kad šis akmuo atitemptas iš kaimynystėje buvusios Šimkų sodybos.

J. A. Pabrėžos atminimas ir šiandien gyvas: žemaičiai jį laiko šventuoju, nes ne vienas prie jo kapo Kretingoje yra patyręs stebuklų. Žmonės čia ateina pasimelsti, paprašyti užtarimo ligai ištikus ar dėl kasdienių reikalų. Net ir eilinėmis dienomis prie jo kapo nuolat dega žvakės, o Vėlinių ir Visų šventųjų dienomis koplytėlė skęsta žvakelių jūroje.

[EN] - Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-01-15 – 1849-10-30) scientist, botanist, pedagogue, creator of the Samogitian common language, creator of botanical and geographical terms, bibliophile, priest, Franciscan friar, preacher, folk doctor.

Jurgis Pabrėža was born in 1771 january 15 in Večiai, Lenkimai parish; 1794–1796 studied at the Varniai Priest Seminary. During his lifetime,  J. A. Pabrėža served in six parishes in the Samogitian region (in Samogitia / Žemaitija): Šiluva (1796-1798), Raudėnai (1798-1800), Tverai (1799-1801), Plungė (1801-1807), Kartena (1807-1817), Kretinga (1817-1849, teacher, school chaplain, preacher, scientist, folk healer). In Kalviai, a wooden sculpture stands in memory of J. A. Pabrėža, and in a garner one of its rooms is dedicated to him.

In 1996 May 17 The birthplace of J. A. Pabreža is marked by a roof pillar with the inscription: "Birthplace of Jurgios Pabreža (1771–1849). This is the village of Večiai, the where the Pabrežai farm used to stand. We remember our great naturalist, monk." Next to the roof pillar stands a huge boulder pulled from the neighboring farmhouse.
 
The memory of J. A. Pabrėža is still alive today: he is considered a saint by the Samogitians, as many people have experienced miracles at his tomb in Kretinga. People come to pray, to ask for intercession in case of illness or for everyday affairs. Even on ordinary days, candles are always lit at his tomb, and on All Souls' and All Saints' Days, the chapel is drowned in a sea of candles.

[LT] - Pastabos:

[EN] - Notes :

Additional Hints (Decrypt)

[LT] - pvn aren ryrxgebf [EN] - gurer vf ab ryrpgevpvgl urer

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)