Skip to content

Zvicina Traditional Geocache

Hidden : 05/27/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zvicina

Panoramaticky pohled Urcite jedním z nejznámejších turistických cílu do Podkrkonoší je vrchol majestátní Zviciny. Se svojí nadmorskou výškou 671 m.n.m. dominuje celému okolí. Není proto divu, že v dobách turismu na pocátku 20.století se o vrchol vedly boje na poli národnostním a turistickém.Po dve století (od roku 1706) siluetu Zviciny dotvárel jen kostelík zasvecený sv. Janu Nepomuckému. Koncem 19. století se ale o vrchol zacali zajímat také turisté. A to jak ceští, z nich predevším clenové KCT ze Dvora Králové, tak nemectí z Krkonošského spolku v Hostinném. Vetší aktivitu nakonec projevili Ceši, kterým se roku 1898 podarilo prostrednictvím Národní jednoty severoceské zakoupit od soukromníka hostinec a pozemek na samém vrcholu. Nemci odpovedeli tím, že následujícího roku podali žádost o postavení rozhledny na Zvicine. Dokonce ani necekali na schválení a 22. ríjna 1899 usporádali slavnost položení základního kamene k budoucí Eckartove vyhlídce. Podobnou žádost ovšem podali i Ceši. Navíc ji podporili porádáním sbírek a vydáním pohlednice s plánem ceské rozhledny na Zvicine. V této situaci místodržitelství asi nemelo jinou volbu než obe žádosti zamítnout. Vzájemná rivalita se ješte více vyostrila po tom, co KCT v roce 1900 získal vrcholovou chatu do svého majetku a zacal ji rozširovat a zvelebovat. Nemci tehdy reagovali ruznými prostredky. K tem nejmírnejším patrilo vysázení lesa na severním okraji zvicinského hrbetu, které melo zabránit výhledu na "nemecké" Krkonoše. Podstatne hure dopadl útok nekolika neznámých pachatelu, kterí behem velikonocních svátku roku 1909 úplne zdemolovali vybavení chaty. Snad to všechno bylo i k necemu dobré. Publicita a následne porádaNOTné celonárodní sbírky na obnovu zpusobily, že Zvicina a její chata ješte více prirostly všem ceským turistum k srdci. Vrchol Zviciny se ale nakonec rozhledny prece jen dockal V roce 1925 k chate pristaveli vež s unikátní otácivou prosklenou nástavbou, kterou dodala pardubická firma E. Krause. Možnosti výhledu ješte umocnoval velký astronomický dalekohled se stonásobným zvetšením. Slavnostní otevrení rozhledny se uskutecnilo 25. dubna 1926. V roce 1927 byla chata pojmenována po Karlu Václavu Raisovi, rodáku z nedalekého Belohradu. Toto jméno jí zustal dodnes, kdy se opet vrátila do majetku Klubu ceských turistu. Lze jen doufat, že se brzy podarí zprístupnit i rozhlednu. ? Cesta: Pešky: Na vrchol vede mnoho turistických cest - nejbližší cesta je asi z vlakové zastávky Mostek nebo Bílá Tremešná (4km), popr. Raisovou cestou z Lázní Belohradu nebo po modré z Miletína. Automobilem: Z odbocky pred Miletínem vede k vrcholu silnicka, popr z druhé strany vrchu silnickou z Dolní Brusnice - na vrcholu parkovište. Identifikace: Turistická chata s rozhlednou Výška: 671m. n. m. Poloha: Asi 9 km západne od Dvora Králové (Prevzato z - interregion.cz)

Tato cache patri do miniserie okolo Zviciny


Additional Hints (Decrypt)

IYrfrHFgebzhMnebfgynUebznqnXncrav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)