Skip to Content

View Geocache Log

Found it KlaMa found ORN # 25 DOM MATICE SLOVENSKEJ

Sunday, 06 May 2012Nitriansky kraj, Slovakia

09:28<br>Ďalší deň série sa nezačal práve najlepšie, stage 1 sme nenašli a preto sme sa túto nepríjemnosť odhodlali zavolať ownerke...Stretli sme sa s ňou práve na chodníku pred Maticou ako išla preveriť situáciu. Odmietli sme ponúknutú pomoc pri tejto keške, bol som presvedčený, že už poznáme riešenie. Rozležalo sa mi to v hlave a išiel som skoro naisto...Team "bungeland" sa pripojil k hľadaniu a keška bola naša temer hneď...<br>Rafinovanejšie sa to asi ani urobiť nedá...klobúk dole.<br><br>Ďakujeme<br>

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page