Skip to Content

View Geocache Log

Found it juhanili found Metsän valo - Skogens ljus

Sunday, 13 January 2019Finland

En gren eller en trädgren (ibland kallad en ramus inom botanik) är en del på träd och buskar som sitter fast i, men är inte en del av, stammen.

Grenens syfte är att lyfta bladen till riktningen solen skiner för att konkurrera om solljusets energi med andra grenar, för att underlätta detta kan grenar växa åt alla håll, men de flesta är diagonalt uppåtriktade. Mindre grenar kallas kvistar.

infoA multi-cache ("multiple") involves two or more locations, the final location being a physical container. There are many variations, but most multi-caches have a hint to find the second cache, and the second cache has hints to the third, and so on. An offset cache (where you go to a location and get hints to the actual cache) is considered a multi-cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page