Skip to Content

View Geocache Log

Found it nordis77 found Lungälvsravinerna 2 - Stigen

Saturday, 12 July 2014Värmland, Sweden

Anländer hit tillsammans med mr Zaibot. Vi letar lite men kl 16.16 kunde vi signera loggboken som FTF största problemet är att det verkar va väldigt svårt med mottagningen här. Min gps sa 5-6 från, men då med en felmarginal på 6 meter så det är inga bekymmer med koordinaterna. Efter att ha gått hela leden så stötte vi på dom som va klurigare att finna än vad denna var

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page