Skip to Content

View Geocache Log

Found it MrZaibot found Brattforsturen #028

Friday, 14 December 2018Värmland, Sweden

Möte kl 10 och sedan ett eftermiddagsskift på fabriken så det var bäst att få dagens burk loggad. Denna har jag medvetet sparat för den är lätt att hitta, även i djup snö. Nu är snart alla burkar på denna resa loggade och jag har snart uppnått ett personligt mål.

Denna gömma markerades som hittad i min GPS 2018-12-14 09:42:00.

Tack OVPT för denna gömma!

infoThis is the original cache type consisting, at a bare minimum, a container and a log book. Normally you'll find a tupperware container, ammo box, or bucket filled with goodies, or smaller container ("micro cache") too small to contain items except for a log book. The coordinates listed on the traditional cache page is the exact location for the cache.
Visit Another Listing:

Advertising with Us

Return to the Top of the Page