Skip to content

ZPJM #15 - tvrz Nosislav Traditional Cache

This cache has been archived.

MikiHamza: Jak již bylo avizováno, tato cache jako asi nejslabší ze série dostává padáka a byla nahrazena novou - ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice. Není to kvůli objektu, tvrz je stále na seznamu památek a vesele chátrá, ale kvůli komplikacím s umístěním cache a problematickým odlovům. I když je uložena na veřejně přístupném pozemku v majetku povodí řeky Moravy, majitelé okolních parcel jej považují neprávem za pokračování těch svých a komplikovali hledačům odlov. K tomu nepříspívalo ani to, že někteří z lovců nedodržovali doporučenou a jedinou použitelnou přístupovou cestu, takže si ji krátili přes soukromé pozemky. Původně jsem uvažoval o přemístění cache, ale situaci zkomplikoval nový majitel tvrze, který svévolně oplotil místo, kam jsem ji chtěl umístit. Další možností bylo přesunout cache na druhou stranu řeky Svratky, což by ještě více zkomplikovalo přístup k ní, popřípadě změnit velikost na mikro a umístit ji někde do blízkosti vstupu do objektu, což jsem ale nechtěl. Navíc je současné umístění již od založení v kolizi s cache GC1HY71 Kostel sv. Jakuba - Nosislav.
Pokud by tedy chtěl někdo založit novou cache věnovanou tvrzi, má prostor otevřen.
!!! Vlastní krabička byla i přes archivaci ponechána na svém místě !!!
PS: Bonusové číslo nové cache je samozřejmě stejné

More
Hidden : 09/18/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZE] Jednoduchá tradicní cache u zanedbané tvrzi v obci Nosislav
[ENG] An easy traditional cache at the devastated stronghold in the village Nosislav

[CZE]
Zanedbané památky jižní Moravy - serie

Úrodná oblast jižne od Brna byla odpradávna osídlena, a obzvlášte z období stredoveku a novoveku je zde množství stavebních památek. Zatímco nekteré z nich, zejména ty nejvýznamejší, jsou peclive udržované, velké množství tech méne atraktivních chátrá, pokud už nebyly zcela zniceny. A práve temto stavbám, které jejich majitelé ješte nestihli bud totálne prestavet podle svých predstav nebo je nenechali spadnout, je venována tato série. Prestože jsou památkove chránené, je totiž možné, že za pár let již nebudou existovat, a na jejich míste bude treba nový supermarket, rodinné domky nebo kancelárská budova. Ale treba naopak budou mít štestí a budou znovu zrekonstruovány do své puvodní podoby, i když už budou sloužit jiným úcelum.

Každá cache série obsahuje písmeno a dále úkol, pri jehož splnení na míste získáte císlo, které nalezenému písmenu priradíte. Tato data pak pomohou získat souradnice umístení bonusových cache. Série bude obsahovat 16 základních cache, ke každé ctverici bude jedna bonusová, a nakonec bude vše dovršeno superbonusovou, kterou bude moci odlovit ten, který najde všech 20 cache.

Do série jsou zarazeny tyto cache:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav
ZPJM #16 - fara Mikulovice
Bonusové cache:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Další významné zanedbané památky nezarazené do série, protože již mají vlastní cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398

[ENG]
Neglected landmarks of southern Moravia - series

The fertile area south of Brno was inhabited from of old, and there are lots of especially medieval and modern landmarks there. While the most remarkable of them are well maintained, lots of the less atractive deteriorates if they haven't been totaly destroyed. This series is devoted to those buildings which haven't been totaly rebuilt by their owners according to their ideas or which haven't been destroyed yet. Although they are protected it is possible that they won't exist in several years and will be replaced by a new supermarket, family houses or an office building. Or they could be eventually lucky and will be reconstructed to their original appearance though they will have other purpose.

Every cache of the series contains a letter and a task which has a number as a result. This number you will assign to the letter. These data will help you to find out the coordinates of the bonus caches latter. The series will consist of 16 basic caches. Every four caches will help to find one bonus cache and all 20 caches will be necessary for finding the superbonus cache at the end.

The caches of the series:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonus caches:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Other important neglected monuments not included in the series due to having their own cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398


Nosislav

[CZE] Mestys Nosislav leží asi 18 km jižne od Brna na bývalé hlavní silnici na Breclav, která vede dnes soubežne s dálnicí D2. Kolem protéká reka Svratka ve svém puvodním korytu se zbytky lužních lesu v okolí. Více informací o obci se dozvíte zde

První zmínka o Nosislavi je z roku 1278, kdy náležela pánum z Drahotuš. Zda již tehdy existovala v Nosislavi tvrz, nevíme. Je však pravdepodobné, že za Buška z Nosislavi v první polovine 14. století už ano: zpráva z roku 1371, spjatá pravdepodobne s týmž Buškem, její existenci výslovne dokládá. Další zpráva o tvrzi je z let 1403, kdy ji od Sudky ze Želic koupil Mikuláš z Rohozova, a 1422, kdy prešla do držení Jošta Hechta z Rosic. Joštuv syn Václav zapsal zboží Vilémovi z Batelova, jehož syn Havel prodal roku 1485 Nosislav Vilémovi II. z Pernštejna. Na nosislavské tvrzi pak sídlili úredníci židlochovického panství, k nemuž náležela od roku 1508. Roku 1613 prodal Jan Diviš ze Žerotína tvrz mestecku Nosislavi, címž nadobro pozbyla funkce šlechtického sídla. Od roku 1654 je tvrz opet v soukromém vlastnictví.
Tvrz Nosislav využila prirozené ochrany vodou. Tu jí zajištovala na jihu reka Svratka a na zbylých stranách asi 8 m široký vodní príkop s dvojnásobným valem. Dnes je tato fortifikace zjistitelná již jen na severu a východe. Ústredním objektem tvrze byla vežovitá podsklepená budova o rozmerech 11,5 × 7,8 m s obvodovými zdmi až 1,2 m silnými. Ze severního prucelí vystupuje arkýr prevétu na kamenných konzolách. Vnitrní prostor prízemí tvrze vyplnovala puvodne jediná místnost o rozmerech 9,1 × 5,3 m. Puvodne vyrezávané malované renesancní stropní trámy jsou dnes skryty podhledem ve vysoké místnosti. Prístup do dnes sneseného horního patra umožnovalo lomené schodište v severovýchodním rohu budovy.
Nosislavská tvrz stojí asi 150 m jihozápadne od opevneného kostela. Je to jednopatrové stavení (c.p. 72), k jehož východní strane byl na prelomu 19. a 20. století dobudován prístavek. Vetšina otvoru ve zdivu tvrze není puvodních. Na severu a východe bývalého areálu se zachovaly pozustatky príkopu.

Zdroj: www.castles.cz
Další informace o tvrzi mužete nalézt na webových stránkách mestysu zde

Soucasný stav
Císlo rejstríku ÚSKP: 33747/7-1593
Vlastník: SJM Daniel a Markéta Bahledovi, Brno/Telč - LV 1838
Podnikatelé manželé Petříkovi z Brna vlastní v Nosislavi rozsáhlé pozemky, a ještě do nedávna byli majiteli tvrze a rozestavěné vily, vzniklé přestavbou původní hospodářské budovy. Oba objekty, tj. č.p. 72 a č.p. 454 společně nabízeli k prodeji. V roce 2012 je koupili manželé Bahledovi, kteří začali dokončovat rekonstrukci vily. Daniel Bahleda je podnikatel ve stavebnictví, jeho manželka Markéta zase podniká v obchodě. Samotná tvrz je ale stále v zuboženém stavu, chátrá a zarůstá vegetací.

[ENG] The township Nosislav is situated about 18 km to the south from Brno on the recent main road to Breclav next to the highway D2. The river Svratka in its original watercourse with rests of floodplain woods flows along.
The village Nosislav is mentioned in 1278 for the first time, when it was owned by Lords from Drahotuš. It is not known whether the stronghold had existed at that time. But it probably existed during the ownership of Bušek from Nosislav in the first half of the 14th century. It says a message from the year 1371 concerning those Bušek. Another documents about this stronghold are from 1403 when it was bought by Mikuláš from Rohozov from Sudka from Želice, and from 1422, when it was owned by Jošt Hecht from Rosice. Jošt's son Václav gave it to Vilém from Batelov, whose son Havel sold the village in 1485 to Vilém II. from Pernštejn. Then the stronghold was a seat of clerks from židlochovice manor since 1508. Jan Diviš ze Žerotína sold the stronghold to the township of Nosislav in 1613 so that it lost the status of a arictocracy seat. It was the private property since 1654 again.
The stronghold Nosislav was using a natural protection by water. It was surrounded by the river Svratka on the south and 8-meters-wide canal with two embankments on the other sides. There are rests of this fortification on the north and the east. The central object was a tower-like building with cellars. Its dimensions are 11,5 × 7,8 m. Its walls were 1,2 m thick. There was an oriel with lavatories on the northern frontage. The ground floor was filled with only one room with dimensions 9,1 × 5,3 m. The original carved coloured renaissance ceiling beams are nowadays hidden. An access to the second floor was on a staircase in the northeastern corner of the building.
The stronghold stands about 150 m to the southwest from a fortificated church. It is the two storey building with an outbuilding on its eastern side which was built on a turn of the 19th century. The openings in the walls are not the original. There are rest of the canal on the north and on the east.

Source: www.castles.cz

[CZE] Úkol pro získání bonusového císla:
Zjistete kolik je fotografií obetí první svetové války na památníku u kostela (waypoint BONUS). Toto císlo priradte k písmenu naleznému v cache.

[ENG] The task for getting the bonus number:
Found out how many photos of victims of the WW1 is on the memorial near the church (waypoint BONUS). This number add to the letter found in the cache.

Fotografie dokumentující zmenu stavu, at už k lepšímu ci horšímu jsou vítány, prosím pouze o vynechání spoilujících obrázku.

Upozornení
Pri lovu prosím o maximální opatrnost, protože domorodci jsou ostražití a podezrívaví.
Cache je umístena za pozemkem, na kterém je tvrz z duvodu nemožnosti umístit ji v blízkosti vchodu, a z duvodu kolize s níže uvedenou cache. Pri ceste k cache použijte waypointy CESTA a CESTA1. K CACHE SE DOSTANETE POUZE Z WP CESTA1!
Při kontrole cache dne 29.4.2012 bylo zjištěno, že noví majitelé nelegálně postavili plot na pozemcích státu, a tím zabránili volnému průchodu kolem řeky. Tím byl překažen původně zamýšlený přesun cache, takže zůstává stále na původním nevyhovujícím místě.

Warning
Use the waypoints CESTA and CESTA1 when approaching to the cache. THERE IS NO OTHER ACCESS TO THE CACHE THEN VIA WP CESTA1!

Doporucení
Pokud již nemáte odlovenou, tak vrele doporucuji nedalekou cache Kostel sv. Jakuba - Nosislav , a pokud máte rádi prírodu, tak krátkou procházku k cache Nosislavska zatocina

EDIT 12.8.2012 změna hintu/hint changed

OZNÁMENÍ !
Cache bude začátkem roku 2013 archivována a v sérii ZPJM nahrazena jinou, věnovanou nějaké jiné zanedbané památce. Důvodem archivace je nevhodné umístění, které koliduje s jinou místní cache, a které není dobře dostupné, a dále špatný přístup k objektu, kterému je věnována.

Additional Hints (Decrypt)

xbhfrx bq bfzv xzrah cbq gnfxbh/arne gb rvtug gehaxf haqre n ebbs gvyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)