Skip to Content

<

ZPJM #4 - zamek Resice

A cache by MikiHamza Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/25/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZE] Jednoduchá tradiční cache u zanedbaného zámku v obci Rešice nedaleko Moravského Krumlova
[ENG] An easy traditional cache at the small devastated chateau in the village Rešice near Moravský Krumlov

[CZE]
Zanedbané památky jižní Moravy - serie

Úrodná oblast jižně od Brna byla odpradávna osídlena, a obzvlášte z období stredoveku a novoveku je zde množství stavebních památek. Zatímco nekteré z nich, zejména ty nejvýznamejší, jsou peclive udržované, velké množství tech méne atraktivních chátrá, pokud už nebyly zcela zniceny. A práve temto stavbám, které jejich majitelé ješte nestihli bud totálne prestavet podle svých predstav nebo je nenechali spadnout, je venována tato série. Prestože jsou památkove chránené, je totiž možné, že za pár let již nebudou existovat, a na jejich míste bude treba nový supermarket, rodinné domky nebo kancelárská budova. Ale treba naopak budou mít štestí a budou znovu zrekonstruovány do své puvodní podoby, i když už budou sloužit jiným úcelum.

Každá cache série obsahuje písmeno a dále úkol, pri jehož splnení na míste získáte císlo, které nalezenému písmenu priradíte. Tato data pak pomohou získat souradnice umístení bonusových cache. Série bude obsahovat 16 základních cache, ke každé ctverici bude jedna bonusová, a nakonec bude vše dovršeno superbonusovou, kterou bude moci odlovit ten, který najde všech 20 cache.

Do série jsou zařazeny tyto cache:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zamek Resice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav archivováno
ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonusové cache:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Další významné zanedbané památky nezařazené do série, protože již mají vlastní cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398

[ENG]
Neglected landmarks of southern Moravia - series

The fertile area south of Brno was inhabited from of old, and there are lots of especially medieval and modern landmarks there. While the most remarkable of them are well maintained, lots of the less atractive deteriorates if they haven't been totaly destroyed. This series is devoted to those buildings which haven't been totaly rebuilt by their owners according to their ideas or which haven't been destroyed yet. Although they are protected, it is possible that they won't exist in several years and will be replaced by a new supermarket, family houses or an office building. Or they could be eventually lucky and will be reconstructed to their original appearance though they will have other purpose.

Every cache of the series contains a letter and a task which has a number as a result. This number you will assign to the letter. These data will help you to find out the coordinates of the bonus caches latter. The series will consist of 16 basic caches. Every four caches will help to find one bonus cache and all 20 caches will be necessary for finding the superbonus cache at the end.

The caches of the series:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav archived
ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonus caches:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Other important neglected monuments not included in the series due to having their own cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398

Rešice

[CZE] Obec Rešice leží při vedlejší silnici z Moravského Krumlova do Rouchovan asi 10km západně od Moravského Krumlova. Více informací o obci se dozvíte zde

Ves Rešice se poprvé připomíná roku 1358. Stávala zde tvrz náležící Oldřichovi z Rešice (1378). V 15. století byla ves rozdělena na několik dílů, které připadly různým majitelům. Kdo (a zda vůbec) seděl na rešické tvrzi a kdo na dvorech, nelze z dochovaných zpráv rozpoznat. Roku 1496 koupil tvrz Jindřich Jankovský z Vlašimi. Možná s využitím hmoty původního sídla zbudoval v Rešici v osmdesátých letech 16. století renesanční zámek. Po Bílé hoře připadl zámek Matyášovi z Wünschwützu, od roku 1682 jej vlastnili Želečtí. Barokních úprav se zámek dočkal pocátkem 18. století za Zikmunda Želeckého, na počátku 19. století na něm provedli drobné přestavby Daunové. Od roku 1711 však již zámek jako stálé panské sídlo nesloužil. Jeho degradace nastala za komunistického režimu, kdy připadl JZD a velmi zchátral. Dnes je soukromým majetkem.
Zámek Rešice s dvorem stojí na mírné terénní hraně nad říčkou Olešnou, která kolem něj protéká na severovýchodě. Je to objekt sestávající ze dvou budov stojících při severozápadním a severovýchodním obvodu dvora a tvořících dohromady půdorys písmene "L", mezi nimiž je v nároží krátká spojovací zeď s průjezdem k řece. Obě stavení jsou patrová. Starší z nich je obdélníková budova (16 × 10 metru) s nádvorními arkádami na severovýchodě, která může být přestavěnou tvrzí. Severozápadní budova téměř čtvercového půdorysu je novější. Ve zdevastovaném zámeckém interiéru se dochovaly renesanční klenby.

Zdroj: www.castles.cz

Současný stav
Číslo rejstríku ÚSKP: 14771/7-7121
Památka je zahrnuta do seznamu ohrožených nemovitých památek, viz http://monumnet.npu.cz
Vlastník: SJM Vacuška Jaroslav a Vacušková Eva, Jihlava - LV 134
Vlastnické právo majitelů je přitom omezeno několika zápisy, např. nařízením exekuce či exekučním příkazem k prodeji nemovitosti.
Areál je v současné době využíván pro chov koní, v přízemí zámku s klenutými stropy je např. skladována sláma.

[ENG] The village Rešice is situated at the local road from Moravský Krumlova to Rouchovany about 10km westwards from Moravský Krumlov.
The village Rešice is mentioned in 1358 for the first time. There had been a stronghold owned by Oldrich from Rešice (1378). The village was divided into several parts with different owners in 15th century. It is not known who was at the stronghold and at another parts of the village from extant documents. Jindrich Jankovský z Vlašimi bought the stronghold in 1496. Jirí Jankovský z Vlašimi v Rešici built a renaissance chateau maybe by using the original building in 80th of 16th century. Matyáš from Wünschwütz acquired the chateau after 1620, and from 1682 was owned by the family Želecký. Baroque adaptations were done in the beginning of 18th century from Zikmund Želecký, some small rebuildings were made by the Daun's family at the beginning of 19th century. The chateau wasn't used as a manor from 1711. Its degeneration started during communists era when it was a property of a cooperative farm and deteriorated much. It is a private property nowadays.
The chateau Rešice with a farmstead is standing at a low edge of a slope above the stream Olešná. It consists from two buildings making together the shape of the letter "L". There is a short connecting wall in a corner between them with a gateway. Both buildings are two storeyed. Older one is rectangular building (16 × 10 metru) with arcades in the farmstead which is maybe the rebuilt stronghold. The nortwestern building with nearly square plan is newer. There are rests of renaissance vaults in devastated interior.

Source: www.castles.cz

[CZE] Úkol pro získání bonusového čísla:
Spočítejte, kolik je oken v přízemní hospodářské budově na dvoře vlevo od vjezdu (na přiložené fotografii je jich vidět pouze část). Toto číslo přiřaďte k písmenu naleznému v cache.

[ENG] The task for getting the bonus number:
Count all the windows in one storey building at the courtyard on the left hand side from the entrance (only part of them is visible at the third photo). This number add to the letter found in the cache.

Fotografie dokumentující změnu stavu, at už k lepšímu ci horšímu jsou vítány, prosím pouze o vynechání spoilujících obrázků.

Upozornění
Při lovu prosím o maximální opatrnost, protože domorodci jsou ostražití a podezřívaví. Umístění cache odpovídá stavu památky, za což se omlouvám.

Additional Hints (Decrypt)

cbq xhebh h mqv/haqre onex ng gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

693 Logged Visits

Found it 680     Didn't find it 1     Write note 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 30 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.