Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Den polévky gazpacho 2018-KONEC

A cache by DenPolevkyGazpacho.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Friday, 23 November 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Den polévky gazpacho 2018-KONEC
aneb Krčská Orientační Noční Eventová Couračka

www.denpolevkygazpacho.cz

Konec eventu?

Kde jsou všichni, Hole?
Jsou na eventu, Dave.
Ale kdo?
Všichni, Dave.
Co? I kapitán Hollister?
Všichni jsou na eventu, Dave.
A co to Todhunter?
Všichni jsou na eventu, Dave.
A co Selby?
Je na eventu, Dave. Všichni jsou na eventu, Dave.
Peterson ale ne, ze jo?
Všichni jsou na eventu, Dave.
Chen snad ne.
Gordon, Bennett, ano i Chen, všichni, všichni jsou na eventu, Dave.
Rimmer?
Je na eventu, Dave. Všichni jsou na eventu, všichni jsou uz na eventu, Dave!
Počkat, snažíš se mi říct, ze jsou všichni na eventu?
...
Neměl jsem mu posílat tu notifikaci

Úvodní slova jsou inspirována prvním dílem Červeného trpaslíka s názvem "Konec". Zároveň i tvoří zkratku toho, co vás na tomto eventu čeká, tedy noční bojovka v Krčském lese.

O co vlastně půjde?

Hele, ten megáč, na který jsi mě pozval, má geniální konec. Nevěřil jsem vlastnímu nosu.

Všechno jednou končí, tak přijměte pozvánku na KONEC. Sejdeme se v altánku restaurace U Krále Václava IV. Pokecáme o všem možném včetně toho, jak se nám líbil megaevent Den polévky gazpacho 2018.
Hlavním programem ale bude noční bojovka, která proběhne v nedalekém krčském lese. Bude na vás čekat několik stanovišť inspirovaných Červeným trpaslíkem. Bojovka je určena pro skupinky po cca pěti členech, které budou postupně vysílány do terénu. Přihlašování do jednotlivých turnusů přes logy "write note". Hra bude probíhat pomocí wherigo cartrige (stažení a instrukce na místě).

Rekapitulace

Jenom pro mě: Nemohl bys to ještě zopakovat, ale tentokrát v psané verzi a s obrázky? Jedno slovo na stránku?

Kdy: pátek 23. listopadu 2018 od 17 do 22 hodin
Kde: altánek restaurace U Krále Václava IV., Kunratice 406
Program: pokec o geocachingu a noční hra v blízkém krčském lese
Web: www.denpolevkygazpacho.cz


Seznam časů a přihlášenýchGazpacho soup day 2018-END
Evening Navigation Dream

The end of the event?

Where is everyone, Holly?
They are at the event, Dave.
But who?
Everyone, Dave.
What? Even captain Hollister?
Everyone is at the event, Dave.
And what about Todhunter?
Everyone is at the event, Dave.
What about Selby?
He is at the event, Dave. Everyone is at the event, Dave.
But Peterson isn´t, is he?
Everyone is at the event, Dave.
But not Chen.
Gordon, Bennett and yes, Chen too. Everyone. Everyone is at the event, Dave.
Rimmer?
He is at the event, Dave. Everyone is at the event, everyone is already at the event, Dave!
Wait, are you trying to tell me that EVERYONE is at the event?

I shouldn´t have sent him the notification.

The opening words are inspired by the very first episode of the Red Dwarf series that is called „The End“. And at the same time, it is an abbreviation of what is waiting for you at this event, a night game in Krčský forest.

What´s going to happen?

Everything comes to its end, so please accept an invitation to THE END. We will meet in the gazebo of the restaurant U Krále Václava IV. We will talk about everything including about how we liked the megaevent The Gazpacho Soup Day 2018.
But the main point will be the night game that will také place in the nearby Krčský forest. Multiple stages inspired by the Red Dwarf will be waiting for you. The night game is intended for groups of about five people, the groups will be sent to the terrain one after another. Signing up for individual tours via "write note" logs. The game will be played with the wherigo cartrige (download and instructions on the spot). At 18:00 group with English-speaking guide

Recapitulation


When: Friday 23rd of November 2018, from 5 pm to 10 pm
Where: restaurant U Krále Václava IV., Kunratice 406
Programme: a chat about geocaching and the night game in nearby Krčský forest
Web: en.denpolevkygazpacho.cz


List of times and entriesDer Gazpacho-Suppe Tag 2018-Ende

Ende des Events?

Wo sind sie alle, Holly?
Sie sind auf dem Event, Dave.
Aber wer?
Jeder, Dave.
Was? Kapitän Hollister auch?
Sie sind alle auf dem Event, Dave.
Und was ist mit Todhunter?
Sie sind alle auf dem Event, Dave.
Was ist mit Selby?
Er ist auf dem Event, Dave. Sie sind alle auf dem Event, Dave.
Peterson, aber nicht, oder?
Sie sind alle auf dem Event, Dave.
Chen vielleicht nicht.
Gordon, Bennett, ja, und Chen auch, jeder, jeder ist auf dem Event, Dave.
Rimmer?
Er ist auf dem Event, Dave. Sie sind alle auf dem Event, sie sind alle auf dem Event, Dave!
Warte, versuchst du mir zu sagen, dass sie alle auf dem Event sind?
...
Ich hätte ihm die Benachrichtigung nicht schicken sollen

Die Eröffnungsworte sind inspiriert von dem ersten Teil des Roten Zwerges namens "Das Ende". Gleichzeitig ist es eine Abkürzung dessen, was sie bei dieser Veranstaltung erwartet, ein Nachtspiel im Wald Krč.

Worüber geht es?

Alles endet einmal, also laden wir sie ein zu ENDE. Wir treffen uns in Restaurant U Krále Václava IV. Wir sprechen über alles mögliche, einschließlich, wie wir den großen Gazpacho Suppentag 2018 mochten.
Das Hauptprogramm wird ein Nachtspiel sein, der im nahe gelegenen Wald Krč stattfinden wird. Es wird einige vom Roten Zwerg inspirierte Orte geben. Das Spiel ist für Gruppen von etwa fünf Mitgliedern gedacht, die nach und nach ins Gelände gesendet werden. Melden Sie sich für einzelne Touren über "write note" -Protokolle an. Das Spiel wird mit der Wherigo-Kartusche gespielt (Download und Anweisungen vor Ort). Ab 19:00 Gruppe mit deutschsprachiger Reiseleitung

Zusammenfassung


Wann: Freitag 23. November 2018 von 17:00 bis 22:00 Uhr
Wo: Restaurant U Krále Václava IV., Kunratice 406
Programm: Tratsch über Geocaching und ein Nachtspiel im nahe gelegenem Wald Krč
Web: en.denpolevkygazpacho.cz (Englisch)


Liste der Zeiten und Einträge

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.