Skip to Content

<

ZPJM #1 - zámek Branišovice

A cache by MikiHamza Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZE] Jednoduchá tradiční cache u zanedbaného zámku v obci Branišovice nedaleko Pohořelic
[ENG] An easy traditional cache at the small devastated chateau in the village Branišovice near Pohořelice

[CZE]
Zanedbané památky jižní Moravy - serie

Úrodná oblast jižně od Brna byla odpradávna osídlena, a obzvlášte z období stredoveku a novoveku je zde množství stavebních památek. Zatímco nekteré z nich, zejména ty nejvýznamejší, jsou peclive udržované, velké množství tech méne atraktivních chátrá, pokud už nebyly zcela zniceny. A práve temto stavbám, které jejich majitelé ješte nestihli bud totálne prestavet podle svých predstav nebo je nenechali spadnout, je venována tato série. Prestože jsou památkove chránené, je totiž možné, že za pár let již nebudou existovat, a na jejich míste bude treba nový supermarket, rodinné domky nebo kancelárská budova. Ale treba naopak budou mít štestí a budou znovu zrekonstruovány do své puvodní podoby, i když už budou sloužit jiným úcelum.

Každá cache série obsahuje písmeno a dále úkol, pri jehož splnení na míste získáte císlo, které nalezenému písmenu priradíte. Tato data pak pomohou získat souradnice umístení bonusových cache. Série bude obsahovat 16 základních cache, ke každé ctverici bude jedna bonusová, a nakonec bude vše dovršeno superbonusovou, kterou bude moci odlovit ten, který najde všech 20 cache.

Do série jsou zarazeny tyto cache:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav archivováno
ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonusové cache:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Další významné zanedbané památky nezarazené do série, protože již mají vlastní cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967 archivováno, ale částečně nahrazeno GC4ZACV
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398 archivováno bez náhrady

[ENG]
Neglected landmarks of southern Moravia - series

The fertile area south of Brno was inhabited from of old, and there are lots of especially medieval and modern landmarks there. While the most remarkable of them are well maintained, lots of the less atractive deteriorates if they haven't been totaly destroyed. This series is devoted to those buildings which haven't been totaly rebuilt by their owners according to their ideas or which haven't been destroyed yet. Although they are protected, it is possible that they won't exist in several years and will be replaced by a new supermarket, family houses or an office building. Or they could be eventually lucky and will be reconstructed to their original appearance though they will have other purpose.

Every cache of the series contains a letter and a task which has a number as a result. This number you will assign to the letter. These data will help you to find out the coordinates of the bonus caches latter. The series will consist of 16 basic caches. Every four caches will help to find one bonus cache and all 20 caches will be necessary for finding the superbonus cache at the end.

The caches of the series:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav archived
ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonus caches:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Other important neglected monuments not included in the series due to having their own cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967 archived
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398 archived

Branišovice

[CZE] Obec Branišovice leží pri hlavní silnici z Brna do Znojma asi 6km od Pohorelic smerem na Znojmo. Více informací o obci a její historii se dozvíte zde

Puvodne stála v Branišovicích tvrz, kterou pravdepodobne již pocátkem 13. století vybudoval místní vladycký rod, v jehož držení tvrz byla až do roku 1329, kdy ji clenové rodu prodali Elišce Rejcce – zakladatelce cisterciáckého kláštera Aula Regia na Starém Brne. O rok pozdeji Rejcka sama klášteru tvrz odkázala. Následnou prestavbou na reprezentacní sídlo vznikl soubor objektu tvorících rozlehlý areál. Do cela byla zakomponována volne stojící jednopatrová budova zámku s prízemními arkádami. Objekt byl urcen rádovému komisari, který z Branišovic vyjíždel na vizitace jiných klášteru v zemi. Po zrušení rádu v roce 1782 se zámek dostal do Náboženského fondu a od nej do majetku Lichtenštejnu. Na knížecím zámku se 12. ríjna 1848 pri své ceste z Vídne do Olomouce zastavil na obed i sám císar a král Ferdinand Dobrotivý s chotí a cetným doprovodem. Poslední šlechtou na branišovickém zámku byli Kinští, jimž byl zámek po 2. svetové válce zkonfiskován a preveden na místní Šlechtitelský a plemenárský podnik. Socialistický vlastník v roce 1960 zadaptoval první patro na tri bytové jednotky pro své zamestnance. K bydlení slouží zámek stále, ale areál byl na prelomu tretího tisíciletí rozprodán mezi nekolik majitelu, což se podepsalo na jeho soucasném stavu. Nekdejší šlechtické sídlo je dnes architektonicky nevýraznou, nevelkou a hodne sešlou obdélníkovou stavbou. Areál je zarostlý, neudržovaný a pusobí velmi neuspokojivým vzhledem. Po príchodu na nádvorí sice upoutají zámecké historické prízemní arkády se zbytky puvodních kleneb po pravé strane, ale hned naproti také vysoká lebeda a smetište. Zámek Branišovice slouží výhradne bytovým úcelum, není verejne prístupný.

Zdroj: www.hrady.cz
Daniel Rubeš - Hrady, tvrze, zámky a zríceniny okresu Znojmo, 1.2. 2010

Soucasný stav
Císlo rejstríku ÚSKP: 25935/7-6234
Vlastník: Miriam Závišková, Znojmo - LV 260
Od 9.9.2010 byl zámek v nabídce na prodej s následujícím popisem:
"V obci Branišovice, která má velmi dobrou dostupnost do okr. mesta Znojmo a též do krajského mesta Brno, nabízíme k prodeji prostory bývalého puvodního zámku. Obytná cást má pudorysnou plochou 1043 m2. Jedná se o patrovou budovu se tremi bytovými jednotkami a dalšími neužívanými prostory. Ostatní objekty o ploše 2920 m2, jsou hospodárského charakteru s možností rekonstrukce, prípadne odbourání a využití stavební plochy napr. pro bytovou výstavbu (velmi zajímavá lokalita s výhodnou dostupností).
Zajímavá nabídka pro investory - jedná se o možnosti odkoupení dalších ploch a prostor původního zámku, což by velmi zvýšilo lukrativnost této nemovitosti."
V roce 2014 byl inzerát zrušený.

V současnosti je celý areál převedený na nové majitele, jimiž jsou brněnští podnikatelé, manželé Ing. Václav Pavlovec a Ing. arch. Barbara Pavlovcová Ormston. Budova zámku již není využívána k bydlení a začínají se objevovat známky počínajících rekonstrukcí. Byla např. zbořena malá přístavba na jižním průčelí zámku nebo stržena zřícená střecha na hospodářské budově tvořící jižní roh areálu u místa, kde je umístěna cache. Byl opraven vstup na dvůr, místo dřevěných vrat a branky je zde nová kovaná brána a branka. Na dvoře je vidět hospodářské zvířectvo, kromě pár koní, kteří mají výběh i před zámkem, jsou zde kozy a slepice.


[ENG] The village Branišovice is situated at the main road from Brno to Znojmo about 6km from Pohorelice in the direction to Znojmo.

There had been originally a stronghold in Branišovice which was probably built in the begining of 13th century by a local ruling clan which owned it till 1329, when they sold it to Eliška Rejcka who was a founder of Cistercian cloister Aula Regia at the Old Brno. One year later Rejcka entailed the stronghold to the cloister. Then it was rebuilt into a prestige residency with a complex of objects forming vast area. There is a freestanding two-floored house with arcades in the lower floor in the forefront of the area. This building was ment for a inspector of the friary who was setting out from Branišovice to make visits of another cloisters in the country. After cancelling the order in 1782 the chateau was owned by the Religious fund and later by Lichtenstein family. The emperor and king Ferdinand I. with his wife and a company made a stop for a lunch here on the way from Viena to Olomouc on October 12, 1848. The family Kinský was the last nobility in Branišovice. The chateau was confiscated after the WW2 and given to a local farming firm. The socialist owner rebuild the second floor into 3 flats for its employees in 1960. They are still inhabited but the buildings were sold out to several owners which had bad influence to their state. Former nobility residency is nowadays featurless and ruinous building. The area is shaggy and unkept. There are rests of historical arcades at a courtyard but a dumping ground right opposite to them. The chateau Branišovice is used as private flats only, so that it is not possible to visit it.

Source: www.hrady.cz
Daniel Rubeš - Hrady, tvrze, zámky a zríceniny okresu Znojmo, 1.2. 2010

[CZE] Úkol pro získání bonusového císla:
Spocítejte, kolik je dohromady oken v zadní, tj. jihozápadní, cásti ve dvou krajních budovách. Jedna je prízemní, druhá, a zároven nejvíce zdevastovaná, je patrová. Toto císlo priradte k písmenu naleznému v cache. Malé okénko pri zemi, které je spíše vchodem do kurníku, nepocítejte.

[ENG] The task for getting the bonus number:
Count all the windows in the back southwestern part in two buildings. The first is one-storeyed and the second and the most damaged is two-storeyed. This number add to the letter found in the cache. Do not count the small window near the ground.


Fotografie dokumentující zmenu stavu, at už k lepšímu ci horšímu jsou vítány, prosím pouze o vynechání spoilujících obrázku.

Upozornění
Pri lovu prosím o maximální opatrnost, protože domorodci jsou ostražití a podezřívaví.

Hospodářská budova u cache se zřícenou střechou - stav v letech 2012 až 2014

Hospodářská budova u cache se zřícenou střechou - stav na podzim 2014

Additional Hints (Decrypt)

cbq xrerz cbq pvuybh/ng n ohfu haqre n oevpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.