Skip to content

<

ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice

A cache by MikiHamza Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/11/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZE] Jednoduchá tradicní cache u zanedbané tvrzi v obci Horní Dunajovice nedaleko Znojma
[ENG] An easy traditional cache at the small devastated stronghold in the village Horní Dunajovice near Znojmo

[CZE]
Zanedbané památky jižní Moravy - serie

Úrodná oblast jižne od Brna byla odpradávna osídlena, a obzvlášte z období stredoveku a novoveku je zde množství stavebních památek. Zatímco nekteré z nich, zejména ty nejvýznamejší, jsou peclive udržované, velké množství tech méne atraktivních chátrá, pokud už nebyly zcela zniceny. A práve temto stavbám, které jejich majitelé ješte nestihli bud totálne prestavet podle svých predstav nebo je nenechali spadnout, je venována tato série. Prestože jsou památkove chránené, je totiž možné, že za pár let již nebudou existovat, a na jejich míste bude treba nový supermarket, rodinné domky nebo kancelárská budova. Ale treba naopak budou mít štestí a budou znovu zrekonstruovány do své puvodní podoby, i když už budou sloužit jiným úcelum.

Každá cache série obsahuje písmeno a dále úkol, pri jehož splnení na míste získáte císlo, které nalezenému písmenu priradíte. Tato data pak pomohou získat souradnice umístení bonusových cache. Série bude obsahovat 16 základních cache, ke každé ctverici bude jedna bonusová, a nakonec bude vše dovršeno superbonusovou, kterou bude moci odlovit ten, který najde všech 20 cache.

Do série jsou zarazeny tyto cache:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav archivováno
ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonusové cache:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Další významné zanedbané památky nezarazené do série, protože již mají vlastní cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398

[ENG]
Neglected landmarks of southern Moravia - series

The fertile area south of Brno was inhabited from of old, and there are lots of especially medieval and modern landmarks there. While the most remarkable of them are well maintained, lots of the less atractive deteriorates if they haven't been totaly destroyed. This series is devoted to those buildings which haven't been totaly rebuilt by their owners according to their ideas or which haven't been destroyed yet. Although they are protected, it is possible that they won't exist in several years and will be replaced by a new supermarket, family houses or an office building. Or they could be eventually lucky and will be reconstructed to their original appearance though they will have other purpose.

Every cache of the series contains a letter and a task which has a number as a result. This number you will assign to the letter. These data will help you to find out the coordinates of the bonus caches latter. The series will consist of 16 basic caches. Every four caches will help to find one bonus cache and all 20 caches will be necessary for finding the superbonus cache at the end.

The caches of the series:
ZPJM #1 - zámek Branišovice
ZPJM #2 - zámek Vlasatice
ZPJM #3 - zámek Pouzdrany
ZPJM #4 - zámek Rešice
ZPJM #5 - tvrz Horní Kounice
ZPJM #6 - tvrz Horní Dunajovice
ZPJM #7 - zámek Tvorihráz
ZPJM #8 - zámek Hrubšice
ZPJM #9 - tvrz Boskovštejn
ZPJM #10 - Paaruv zámecek Pohorelice
ZPJM #11 - zámek Velké Nemcice
ZPJM #12 - zámek Miroslavské Knínice
ZPJM #13 - zámecek Újezd
ZPJM #14 - zámek Slatina
ZPJM #15 - tvrz Nosislav archived
ZPJM #15a - zamek a kaple Kuparovice
ZPJM #16 - fara Mikulovice

Bonus caches:
ZPJM bonus#1 - zámek Dolní Kounice
ZPJM bonus#2 - zámek Drnholec
ZPJM bonus#3 - zámek Hrušovany nad Jevišovkou
ZPJM bonus#4 - zámek Dyje

ZPJM superbonus - zámek Moravský Krumlov

Other important neglected monuments not included in the series due to having their own cache:
GC1TV6Z zámek Miroslav ÚSKP: 17639/7-6560
GC2KJ1E klášter Znojmo-Louka ÚSKP: 34955/7-6967
GC10BEK zámek Jaroslavice ÚSKP: 28368/7-6398

Horní Dunajovice

[CZE] Obec Horní Dunajovice leží asi 12km severovýchodne od Znojma. Více informací o obci se dozvíte zde

První písemná zmínka o obci je z roku 1358 a jejími majiteli byli vladykové z Dunajovic. V obci byla postavena vodní tvrz, jež je v roce 1355 dokonce zminována jako hrad. Tvrz mela približne ctvercový pudorys o stranách cca 36 x 40 metru s hradbou cca 2 metry silnou. Po všech stranách ji obklopoval mohutný príkop. Podél celé severní strany stál v obvodovém zdivu z vetší cásti dochovaný rozmerný trojprostorový palác o trech podlažích. Od roku 1386 jej držel moravský maršálek Filip ze Svojanova, odúmrt po nem zapsal roku 1406 markrabe Jošt Niklasovi Huntovi z Florštetu, ve druhé polovine 15. století na tvrzi sídlili páni z Vajtmile a vladykové z Rícan. Roku 1505 koupil Dunajovice Oldrich z Náchoda. Zchudlý rod se na pocátku 16. století zacal opet vzmáhat a za Jindricha z Náchoda byl kolem roku 1541 povýšen opet do panského stavu. Jindrich i jeho syn Fridrich provedli renesancní prestavbu tvrze, za Fridrichova syna Hynka je sídlo roku 1600 nazýváno zámkem. Prestavba Breznických z Náchoda na pocátku 16. století v sobe smešuje prvky odcházející pozdní gotiky a nastupující renesance. Obnovena byla východní cást nádvorní zdi paláce, s novými pozdne gotickými okny. K paláci byla pristavena visutá pavlac. Ze západní fasády v prízemí vystupoval velký arkýr s rane renesancním oknem. Na západní krídlo navazovala vstupní brána v prízemí s prujezdem a strážnicí. Na východe bylo zrejme plánováno tretí krídlo, do obvodové hradby byly již prolomena nová okna, k realizaci krídla došlo ale zrejme až pozdeji v 16. ci na pocátku 17. století. Tato ryze renesancní prestavba byla rozložena od poloviny 16. století do roku 1608. V severním paláci bylo prestaveno patro, zvýšené prízemí dostalo nová okna a budova byla zvýšena o podstrešní patro s malými okénky. Obdobne bylo o dve nízká podlaží zvýšeno západní krídlo datovaná do roku 1568. Postaveno bylo také již zmínené východní krídlo a pavlac dostala nové vnejší schodište. Renesancní prestavbu završilo roku 1608 osazení honosného portálu do severozápadního kouta pavlace. Portál vedl na dvouramenné vnitrní schodište. Upraveno bylo i západní krídlo, jeho jižní rizalit byl stržen a prucelí vyrovnáno. 17. století Dunajovicím opet prineslo casté strídání majitelu, postupne je drželi hrabata z Hodic (1619-41), z Götzu (1641-70), Werdenberka (1670-79), až je roku 1684 Pavel Albrecht von Teyburg prodal strahovským premonstrátum. Premonstráti provedli rane barokní prestavbu, která napravila škody tricetileté války a predevším sídlo pretvorila pro jejich specifické potreby. Odlehlé panské sídlo jim nebylo k užitku a proto je na prelomu 18. a 19. století prestaveli na sýpku. Hospodárským úcelum sloužilo až do roku 1948, kdy byl klášterní velkostatek zestátnen. Již od roku 1920 byla cást areálu využívána ke spolecenským úcelum, roku 1928 bylo zrízeno kino. Po zestátnení byl objekt stále méne využíván, po prestehování kina roku 1971 ustala jakákoliv údržba. Teprve po roce 1991 obec nechala opravit branskou budovu, krovy a vymenit strešní krytinu.

Zdroj: www.hrady.cz

Soucasný stav
Císlo rejstríku ÚSKP: 15972/7-6319
Vlastník: Obec Horní Dunajovice - LV 10001
V nedeli 28. 9. 2008 se v 17:15 na CT1 tento objekt objevil v poradu "Památky na prodej", viz zde. Zrejme ale tato nabídka nikoho nezaujala, takže vlastník zustává stále stejný. Obec alespoň udržuje okolí tvrzi, a v roce 2014 zakoupila stádečko kamerunských koz, které se staly obyvateli nádvoří, viz zde

[ENG] The village Horní Dunajovice is situated about 12km to the northeast from Znojmo.
The village was mentioned in 1358 for the first time when the squires from Dunajovice were its owners. There was a water stronghold built in the village which was in 1355 mentioned as a castle even. The stronghold had a square footprint around 36 x 40 meters with walls about 2 meters wide. It was surrounded by a dick. There was a big three-storey palace at the nothern wall inside. The stronghold was owned by Moravian marshal Filip from Svojanov from 1386, after his death it was given to Niklas Hunt from Florštet by margrave Jošt in 1406. It was a seat of lords from Vajtmile and the squires of Ricany in the second half of 15th century. Oldrich from Náchod bought the village in 1505. Impoverished family started to rise up again in the beginning of 16th century and they were raised into a manorial state during Jindrich from Náchoda in 1541. Jindrich and his son Fridrich made renaissance prestavbu reconstruction of the stronghold so that it is called a chateau during Fridrich's son Hynek in 1600. The reconstruction made by the family Breznický from Náchod at the beginning of the 16th century was in a style combining the leaving late gothic and comming renaissance. The eastern part was rebuilt with new late gothic windows. A gallery was added to the palace. There was a big bay with a renaissance windows in the western wall. Besides the western wing there was an entrance gate with a guardhouse. An eastern wing was finished in the 16th or at the beginning of the 17th century. This renaissance reconstruction was made from the beginning of the 16th century till 1608 when a new splendid portal was fitted into the northwestern part of the gallery. The owners often changed in the 17th century in Dunajovice. There where earls from Hodice (1619-41), earls from Götz (1641-70) and earls from Werdenberk (1670-79). Paul Albrecht von Teyburg sold it to the Premonstraterians from Strahov in 1684. They made an early baroque reconstruction which corrected the damages caused by the Thirty Years war. Remoted seat was useless for them and so that it was rebuilt into a granary later. It served for farming purposes till 1948 when it was nationalized. A part of the buildings was used for social purposes from 1920, there was a cinema from 1928. The object was less and less used after the nationalization. A maintenance was stopped in 1971 when the cinema was moved. The village let the building with the gate rebuilt in 1991.

Source: www.hrady.cz

[CZE] Úkol pro získání bonusového císla:
Spocítejte, kolik je oken na obílené stene na nádvorí, nebo puvodních zachovalých dverí v prízemí na nádvorí (jedny jsou na obrázku). Toto císlo priradte k písmenu naleznému v cache.

[ENG] The task for getting the bonus number:
Count all the windows in the whitened wall at the courtyard or the original preserved doors in the ground floor at the courtyard (one of them is on a photo). This number add to the letter found in the cache.


Fotografie dokumentující zmenu stavu, at už k lepšímu ci horšímu jsou vítány, prosím pouze o vynechání spoilujících obrázku.

Upozornení
Pri lovu prosím o maximální opatrnost, protože domorodci jsou ostražití a podezrívaví.
Nevkládejte prosím žádné putovní předměty!
Do not insert any trackables, please!

Additional Hints (Decrypt)

anyrib bq ceniéub boybhxh ir mqv mn xnzrarz/ba gur yrsg unaq fvqr bs gur evtug nep va gur jnyy oruvaq n fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.