Skip to Content

<

Sobeslavska blata 4 - Piskovna na Blatech

A cache by WildWest-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/7/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pískovna Jitra se nachází 2 kilometry severně od obcí Mažice a Borkovice nedaleko hájovny Jitra. Jedná se o pískovnu v lese, která je asi 200 metrů dlouhá s 4-6 metrů vysokou stěnou. Pískovna je domovem pro mnoho druhů obojživelníků.


Tato keška je součástí série Soběslavská Blata. Série, která vás provede po vesničkách kolem Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a ukáže vám přírodu, architekturu i místní zvyky.

Nezapomeňte si z první strany logbooku opsat bonusové číslo.

Serie Sobeslavska blata

This cache belongs to series Sobeslavska Blata. This series show you villages around Sobeslav and Veseli nad Luznici and show you local nature, architecture and habits.

Don't forget for bonus number. It's on first page in logbook.


Pískovna Jitra na Blatech

Pískovna je charakteristická rozsáhlými zatopenými a rašeliništními plochami. Největší vodní plocha se nachází v části pískovny vlevo od vjezdu do pískovny. Menší či větší tůně a rašeliniště vyplňují také druhou polovinu pískovny.

Od roku 2016 je pískovna zařazena do projektu sdružení Calla "Objevte svou pískovnu". Projekt je určený turistům, cykloturistům a hlavně také nám geokačerům.

Geologie - Pískovna se nachází v místech se světle šedým pískovcem. Tyto pískovce jsou většinou hrubozrnné, nestejnozrnné, obsahují vložky jemnozrnnějších pískovců, jílovitých prachovců a drobnozrnných kaolinických slepenců. Pískovce dosahují mocnosti kolem 50 metrů a jsou produktem říční sedimentace.

Tůňka Stěna pro břehule
Fauna a flóra Pískovny na Blatech
Fauna - Z živočichů zde nalezneme různé druhy čolků či žab. Z ryb zde prý žije například uměle vysazený sumeček americký, já jsem tu však žádnou rybu neviděl.  Flóra - Dominantní flórou jsou zde dřeviny jako borovice lesní a bříza bělokorá. Kolem tůněk se nachází mokřadní rostliny včetně vzácné rosnatky okrouhlolisté (kdo hledá, najde - opravdu zde několik rostlin roste).

Původní druhy
Čolek velký (Triturus cristatus)
Čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
Čolek horský (Mesotriton alpestris)
Skokan zelený (Pelophylax esculentus)
Skokan hnědý (Rana temporaria)
Skokan ostronosý (Rana arvalis)
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Čmeláci rodu Bombus
Břehule říční (Riparia riparia)
Nepůvodní druhy
Sumeček americký (Ameiurus nebulosus)Mokřadní rostliny
Sítina rozkladitá (Juncus effusus)
Orobinec širolistý (Typha latifolia)
Ostřice obecná (Carex nigra)
Mokřadní dřeviny
Vrba popelavá (Salix cinerea)
Vrba jíva (Salix caprea).
Borovice lesní (Pinus sylvestris)
Bříza bělokorá(Betula pendula),
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
Dub letní (Quercus robur).
Mokřadní rostliny
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)
Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea)
Metlička křivolaká (Avenella flexuosa),
Vřes obecný (Calluna vulgaris),
Jestřábník zední (Hieracium murorum),
Psineček obecný (Agrostis capillaris)
Jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella agg.)

Skokan

Rosnatka
Informace o keši

Keš se nachází po levé straně od pískovny. Pokud jste přijeli automobilem, je nejvhodnější jej zaparkovat na N49 13.631 E14 38.681 a odsud dojít pěšky po cestičce kolem pískovny. Toto parkoviště je spíše jen začátkem cesty do lesa a není tu moc místa. V borůvkářské sezóně zde místo budete hledat jen těžko a budete muset zaparkovat někde jinde. V samotné pískovně by se mudlové příliš vyskytovat neměli, i tak však dávejte pozor, ať vás nikdo nevidí a skrýš po vašem odchodu opět zamaskujte. Plavky si sebou na tuto výpravu rozhodně neberte, pískovna není vhodná na koupání hlavně z důvodu své hloubky (max kolem 1 metru).

ENGLISH Listing

The Sandpit is located two kilometers north from villages Mazice and Borkovice not far from gamekeeper's house Jitra. It’s the sand in the forrest, which is about 200 metrs long with 4-6 meter high sand wall. The sandpit is home of many animals.

The Sandpit – The sandpit is characterized by large floded and peaty areas. The largest lake is situated in the left of the entrance to the sand. Smaller or larger pools and peat fill the other half of the sand.

Geology - The sandpit is located in places with gray sandstone. These sandstones are generally coarse, contains different sized grains, include inserts fine-grain sandstone, clayey siltstone and grained kaolin conglomerate. Sandstone thickness reaching about 50 meters and is the product of river sedimentation.

Fauna - We can find there different kinds of newts and frogs. From fish, there live artificially introduced iridescent American.

Flora - Flora is most frequently represented by pines and white birches. There are wetland plants, around the pools including rare drosera rotundifolia.

How to find cache?

The cache is located on the right side of the sand. You can park your car on N49 13.631 E14 38.681 and walk to the cache around the sand pit. There should not be muggles, but be carefull. Many peope come here to collect blueberries. You can’t take a swimsuit, because the sandpit is shallow.

Zdroj / Source:www.calla.cz; www.geology.cz

Poslední úprava listingu: 15.5.2016
Poslední úprava v terénu: 6.7.2010

free counters

Additional Hints (Decrypt)

PM: Ancenib nfv zrge bq cerivfh mn xbhfxl qerin n zrpuh
RA: Bar zrgre gb gur evtug sebz gur bireunat uvqqra oruvaq jbbq naq zbff

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

638 Logged Visits

Found it 618     Didn't find it 4     Write note 7     Publish Listing 1     Owner Maintenance 8     

View Logbook | View the Image Gallery of 60 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.